SOJIN GRIZ

Proizvodi se u potpuno čistoj tehnologiji bez upotrebe hemijskih rastvarača od zdravog, selektiranog i očišćenog zrna soje termičkim tretmanom, u toku koga se ne odstranjuje ulje.

Izuzetno je bogat proteinima, aminokiselinama, vitaminom E, vitaminima B-kompleksa i mineralima.

Sojin griz je proizvod izuzetno visoke hranjive i biološke vrednosti sa inaktiviranim antinutritivnim faktorima čime se značajno povećava iskorišćenost proteina.

Koristi se u ishrani kod životinja, dodaje se u potpune i dopunske smeše prema zadatoj recepturi.

  • Pakovanje:25/1 , 30/1 , 1000/1
  • Rok trajanja: 3 meseca